Tarihçe
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

2015 eğitim öğretim yılında iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetine başlayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümümüz 2022-2023 döneminde %100 doluluğa ulaşmıştır. Bunda bölüm öğrencilerimize kişisel yatkınlıklarına uygun ve istekleri doğrultusunda danışmanlık yapmamız ve iş yaşamlarına katılmalarında sunduğumuz akademik destek etkili oldu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren öğrencilerimiz herkesi ilgilendiren konular, kuruluşlar ve kuramlara dair nitelikli öneriler geliştirme kapasitesine sahip uzmanlar olarak özel sektörde, örneğin danışman olarak veya kamu alanında kaymakam olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Üniversitemizde alacağınız eğitim, edineceğiz bilgi birikimi ve kazanacağınız beceriler sizlere herkesi ilgilendiren konularda alanın aktörleriyle iletişime geçme, onlarla diyalog halinde alanın sorunlarını analiz etme ve de sürdürülebilir çözümler geliştirme yetisini kazandırır.

Bölümümüzün mezunları; kaymakamlıkta, idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinde hakim, danıştay ve sayıştayda uzman ve denetçi olarak, bakanlıklarda yönetici ve uzman, teftiş kurullarında müfettişlik, kamu kuruluşları, belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinde uzman, dışişleri bakanlığında kariyer memuru, rekabet kurulu gibi üst kurullarda uzman, denetçi ve müfettiş olarak, yine kamu ve özel bankalarda ve de uluslararası kuruluşlarda uzman, denetçi ve müfettiş olarak çalışabilir.  Bunların yanı sıra mezunlarımız, çeşitli sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşlarında ve stratejik araştırma merkezlerinde, ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde ve bu örgütlerin uluslararası temsilciliklerde politika analisti, siyasi danışman, kamu politikası uzmanı, siyasal iletişim uzmanı, bölge ve politika uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir.